Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

Singburi Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง