Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

Singburi Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับรณรงค์กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับรณรงค์กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับรณรงค์กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง