Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sing Buri

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
จิตรอาสา 31 มีนาคม 2564

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุุรี ขอเชิญชวนทุกท่านคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำพวก ซากโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต สายชาร์จ หูฟัง พาวเวอร์แบงค์ และแบตเตอรี่มือถือ โดยสามารถนำส่งที่จุดรวบรวม ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี (แยกดงมะขามแทศ) เพื่อรวบรวมส่งให้ AIS นำไปกำจัดต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุุรี ขอเชิญชวนทุกท่านคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำพวก ซากโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต สายชาร์จ หูฟัง พาวเวอร์แบงค์ และแบตเตอรี่มือถือ  โดยสามารถนำส่งที่จุดรวบรวม ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี (แยกดงมะขามแทศ) เพื่อรวบรวมส่งให้ AIS นำไปกำจัดต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุุรี ขอเชิญชวนทุกท่านคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำพวก ซากโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต สายชาร์จ หูฟัง พาวเวอร์แบงค์ และแบตเตอรี่มือถือ  โดยสามารถนำส่งที่จุดรวบรวม ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี (แยกดงมะขามแทศ) เพื่อรวบรวมส่งให้ AIS นำไปกำจัดต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564