Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sing Buri

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
จิตรอาสา 31 มีนาคม 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564
วันที่ 9 มีนาคม 2564
นายก่อเกียรติ กุลหกูล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบให้นายรณชัย ปิ่นเเก้ว ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรน้ำได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อประกอบการต่ออายุใบอนญาตใช้น้ำบาดาล เเละตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล เเละรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด ในพื้นที่ อ.เมืองสิงห์บุรี อ.พรหมบุรี อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

แกลเลอรี่