Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sing Buri

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
จิตรอาสา 31 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม สำนักงานปลอดโฟม ตามโครงการ "สิงห์บุรีเมืองสะอาด ลดขยะ ลดโลกร้อน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  สำหรับการจัดซื้อวัสดุ  เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  กิจกรรม  สำนักงานปลอดโฟม  ตามโครงการ  "สิงห์บุรีเมืองสะอาด  ลดขยะ  ลดโลกร้อน"  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  สำหรับการจัดซื้อวัสดุ  เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  กิจกรรม  สำนักงานปลอดโฟม  ตามโครงการ  "สิงห์บุรีเมืองสะอาด  ลดขยะ  ลดโลกร้อน"  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง