Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

Singburi Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top3

ประชุุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ กิจกรรมลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง

ประชุุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ กิจกรรมลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง

วันที่ 27 ธันวาคม ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ กิจกรรมลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีปีงบประมาณ 2561 ณ ร้านเกษรา เรสท์ แอเรีย ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ โรงเรียน อปท. และผู้นำชุมชน ในการนี้พันเอกสมบัติ ระรวยทรง ประธาน ทส.ม จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
 

เอกสารแนบ

1

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง

2

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง

3

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 28 ครั้ง

4

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง

5

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง